Sitelerimizdeki bütün içeriklerin her hakkı saklı olup, bunları İnternet web sitesine kopyalamak, çoklu ortamlara yönelik elektronik paylaşım ve dağıtıma açmak, televizyon, radyo, gazete, dergi, broşür, kitap vb yayınlamak.


Bu bilgilerin kendine ait olduğunu bildirmek.


Bilgiyi üretmeden kopyalama, sahiplenme, fikir haklarını yasal olmayan yollardan kullanma.


Fikir eserlerinin korunmasını amaçlayan, 5237 sayılı yasanın 7/2 maddesi, 5728 sayılı yasanın 138. maddesi, 5846 sayılı yasanın 71/1 maddesi ve Türk Ceza Kanununun 53. maddesine göre haklarında dava açılacağı gibi cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Sitemizde yayımlanan içeriklerin her hakkı saklı olup sosyal paylaşım sitelerinde kaynak gösterilmeksizin kullanılması, alıntı yapılması, kendininmiş gibi gösterilmesi yasaktır. Sayfamızdan direkt link ile, kaynak gösterilerek paylaşılabilir olup, uygunsuz siteler vb. durumunda reddetme tasarrufu yazarımızın takdirindedir.

http://www.hanifislam.com/

https://hanifislam.wordpress.com

 

Reklamlar