NEML 30: … bismillahirrahmanirrahıym

NAHL 98: KUR’AN’ı okuduğun zaman, o kovulup taşlanmış Şeytandan ALLAH’a sığın.
VAKIA 25: Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey.
VAKIA 26: Sadece ‘SELAM SELAM‘ denir.

BAKARA 135: …De ki: Hayır, BİZ HANİF olan İBRAHİM‘in dinindeniz.

ALİ İMRAN 67: İBRAHİM, ne Yahudi, ne Hıristiyan’dı; O HANİF dinindendi.”

ALİ İMRAN 95: …De ki Allah gerçekçidir. O halde, İBRAHİM’in dini olan HANİF‘liğe uyun.

NİSA 125: Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini ALLAH’a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve ALLAH’ın indindeki en güzel din olan İBRAHİM‘in DİNİ HANİF’liğe tabi olmuştur. ALLAH İBRAHİM’i DOST edinmiştir.

ENAM 79: Kuşkusuz ben her dinden vazgeçip, yüzümü HANİF olarak o gökleri ve yeri yaratan ALLAH’a döndüm.

ENAM 161: De ki: Muhakkak RABB’im beni İBRAHİM’in doğru yoluna dosdoğru olan HANİF DİNİ’ne iletti.

YUNUS 105: Ey RESUL ! De ki: Ayrıca yüzünü HANİF DİN’inden ayırma ve sakın ortak koşanlardan olma diye emrolundum.

HAC  31: ALLAH’a HANİF olarak muhatap olun, habis ortak koşmalardan kaçının.

NAHL 120: Doğrusu İBRAHİM HAKK’a yönelen bir kurucuydu. O HANİF idi.

NAHL 123: Ey RESUL ! Sana HANİF OL, İBRAHİM’in DİNİ’ne Uy diye vahyettik.

BEYYİNE 5: Halbuki, onlar yalnızca HANİF olmak üzere, DİNİ sadece ALLAH’ a HAS (özgün kılarak, mezhep imamlarına, şeyhlere, kullara vb. has kılmayarak), ALLAH’ı bilmekle, salatı ikame etmekle ve zekat vermekle emrolunmuşlardı. En dosdoğru ve GERÇEKCİ DİN de işte bu HANİFLİK’tir.

RUM 30: Sen artık yüzünü HAKK’a yönelmiş HANİF DİNE dön ki, HANİFLİK ALLAH’ın MAYASIDIR. İnsanları o MAYA üzerine yaratmıştır. ALLAH’ın yaratışında hiç bir değiştirme ve değişiklik bulunmaz.

TAHA 114: Rabbim  İlmimi Artır !